Bærekraftig minilager

Slik jobber City Self-Storage for å bli mer bærekraftig

City Self-Storage sikter etter å utvikle en bedriftsmodell som er bærekraftig med et lavt karbonfotavtrykk. Bærekraft skal bli en integrert del i alle ledd av vår bedrift.

Vi har allerede et lavt karbonfotavtrykk på våre minilager og strømbruk er hovedkilden til karbonutslipp. Selv om dette er tilfelle har vi potensiale til å bli enda mer bærekraftige. Her kan du følge vår reise mot et mer bærekraftig minilager.

Dette gjør vi nå
Mål for 2021
FNs bærekrafstmål
Slik jobber City Self-Storage med bærekraft

Slik jobber vi med bærekraft i dag

 • Vi kjøper strøm med opprinnelsesgaranti - tilsvarende mengde strøm vi bruker blir også produsert av 100% fornybare energikilder som vann, vind eller sol
 • På våre lager finner du led-lys med bevegelsessensor som hjelper oss å bruke mindre strøm
 • Vi samler alle våre strømavtaler hos en aktør, slik at vi enklere kan følge med på vårt forbruk
 • Vi bruker materialer med lang holdbarhet
 • Når vi bygger nytt tar vi valg som vil hjelpe bygningene å holde lenge
 • Vi ser etter bærekraftige alternativer når vi bygger nye minilager
 • Vi ser på hvordan våre produkter kan gjøres mer bærekraftige
 • Vi tester retur av brukte flytteesker
 • Våre lager ligger nærme våre kunder, slik at reiseveien blir så kort som mulig
 • Vi har vaktmestere i byen lageret ligger i, slik at vi kan minimere antall reiser for våre ansatte

City Self-Storage bærekraft

Dette er våre mål for 2021

 • Inngå avtaler om strøm med opprinnelsesgarantier for å støtte  produksjon av fornybar energi
 • Velge 0-utslipps alternativer når bedriftsbiler skal byttes ut
 • Kjøpe klimakompensasjon når vi må foreta reiser med fly
 • Erstatte produktutvalg med bærekraftige alternativer
 • Ingen skader som fører til sykefravær blant ansatte og innleid personell
 • Vurdering av ulike risikoområder med fokus på videre å redusere risikoen for skader
 • Innføre en policy for bruk av leverandørerklæringer og sporingsystem av leverandører med erklæringer
 • Etablere kart for vann-risiko

FNs bærekraftsmål 8

Vi jobber med FNs Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er ifølge FN selv “verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030”. Vi jobber med bærekraftsmålene, og ser at det er spesielt 3 av målene hvor vi kan gjøre en forskjell.

Vi jobber aktivt med følgende mål, og det gjenspeiles også i målsetninger vi har satt oss for 2021, samt det arbeidet vi har gjort til nå for å bli en mer bærekraftig bedrift.

 • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
 • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Lei et bærekraftig minilager

Trenger du minilager?